Линьов Костянтин Олександрович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з державного управління, доцент.

Посада: завідувач кафедри освітнього лдідерства.

Основні дисципліни: Управління інформаційними системами; Сучасна філософія управління; Лідерство в закладі середньої освіти; Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства; Концеція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства.

Наукові інтереси: лідерська парадигма управління закладом освіти.