Управління фінансами в освіті

1. Технології сучасного фандрайзингу І.Яковенко
2. Співробітництво навчальних закладів з банками О.Соболєва-Терещенко
3. Впровадження нових організаційно-правових форм функціонування закладів освіти та вдосконалення їх фінансового механізму І. Яковенко